แพคเกจจัดฟันเซรามิก

 

จัดฟันแบบติดแน่น (เครื่องมือเซรามิกสีเหมือนฟัน)
ราคาเพียง 59,000 - 69,000 บาท

 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือชัดเจน

 

แบ่งจ่ายได้ 2 แพคเกจค่ะ

 

  1. แบ่งจ่าย 15,000 บาท 2 เดือน
    เดือนที่ 3 เป็นต้นไป เดือนละ 1,500 บาทจนครบวงเงิน
  2. แบ่งจ่าย 10,000 บาท 3 เดือน
    เดือนที่ 4 เป็นต้นไป เดือนละ 1,500 บาท จนครบวงเงิน