แพคเกจจัดฟัน

 

จัดฟันแบบติดแน่น (เครื่องมือโลหะ)
ราคาเพียง 39,000 - 49,000 บาท

 

เราให้คุณเลือกจ่ายสบายๆได้ 3 แพคเกจ

  1. แบ่งจ่าย 5,000 บาท 3 เดือนแรก
    เดือนที่ 4 เป็นต้นไป เดือนละ 1,000 บาท จนครบ
  2. แบ่งจ่าย 4,000 บาท 4 เดือนแรก
    เดือนที่ 5 เป็นต้นไป เดือนละ 1,000 บาท จนครบ
  3. แบ่งจ่าย 3,000 บาท 5 เดือนแรก
    เดือนที่ 6 เป็นต้นไป เดือนละ 1,000 บาท จนครบ