โปรโมชั่น

 

    !!!โปรโมชั่นพิเศษ!!!

  • จัดฟัน 35,000-45,000 บาท
  • ฟอกสีฟันในคลินิกปกติ 5,000 บาท 
    มาเป็นคู่ เพียง 8,990 บาท   
  • ฟอกสีฟันในคลินิก+ เซทฟอกสีฟันที่บ้านเพียง 8,000 บาท
  • พิเศษขูดหินปูนก่อนการฟอกสีฟันเพียง  500 บาทราคาเดียว!!!