ค่ารักษา

ทันตกรรมหัตถการ

  ราคา(บาท)
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม ด้านแรก 800 ด้านต่อไป 300  
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านแรก  800ด้านต่อไป 300
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน 2500-4000 /ช่อง
พอร์ซสเลน อินเลย์ / ออนเลย์ 7,000-10,000 /ซี่
โลหะ - ทอง อินเลย์ / ออนเลย์ 10,000-15,000 /ซี่
ฟอกสีฟัน (ในคลินิก) 5,000
ฟอกสีฟัน (ที่บ้าน) 3,500
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 4,000-5000 /ซี่
เคลือบผิวฟันด้วยแผ่นเซรามิก 12,000 /ซี่

ทายากันเสียวฟัน

ฉีดยาชาร่วมกับการอุดฟัน

200 /ซี่

100 / ตำแหน่ง

ทันตกรรมประดิษฐ์

  ราคา(บาท)
ฟันปลอมทั้งปาก 15,000-20,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ซี่แรก 2,000  ซี่ต่อไป  300
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ซี่แรก 7,000  ซี่ต่อไป  300
ครอบฟันโลหะธรรมดา 8,000-9,000 /ซี่
ครอบฟันพาลาเดียม (ทอง 2%) 11,000-12,000 /ซี่
ครอบฟันเซมิ-พรีเชียส (ทอง 38-50%) 15,000-16,000 /ซี่
ครอบฟันไฮ-พรีเชียส (ทอง 87%) 17,000-20,000 /ซี่
ครอบฟันเซรามิก  15,000-16,000 /ซี่
เดือยไฟเบอร์ 4,000 /ซี่
เดือยโลหะ 3,000 /ซี่
ครอบฟันชั่วคราว 1,000 /ซี่
ครอบฟันชั่วคราวเพื่อการจัดฟัน 4,500 /ซี่
ซ่อมฟันปลอม 500-1,000 /ชิ้น
เสริมฐานฟันปลอม 500-1,000 /ชิ้น
ยึดครอบฟันด้วยซีเมนต์ถาวร 500 /ซี่
ยึดครอบฟันด้วยซีเมนต์ชั่วคราว 300 /ซี่
เครื่องมือรักษาอาการนอนกัดฟัน 4,000 /ชิ้น

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

  ราคา(บาท)
ถอนฟัน 800-1,200 /ซี่ 
ถอนฟันยาก(กรอแบ่ง,แคะราก) 1,500-2,000 /ซี่
ผ่าฟันคุด,ฟันฝัง 2,000-5,000 /ซี่
รากเทียม (รวมครอบฟัน) 39,000-60,000 /ซี่
ปลูกกระดูกร่วมกับเมมเบรน 15,000-20,000/ตำแหน่ง
ยกไซนัสเพื่อปลูกกระดูกแบบปิด 20,000-25,000 /ซี่

ยกไซนัสเพื่อปลกกะดูกแบบเปิด

25,000-30,000

ตัดไหม, ล้างแผล 150
ล้างแผล,ใส่ยา 150 /ครั้ง

ปริทันต์

  ราคา(บาท)

ขูดหินปูน,ขัดฟัน

ขจัดคราบสีด้วยแอร์โฟล์ว

800-1,500 /ครั้ง

700-1,000 / ครั้ง

เกลารากฟัน 300 /ซี่
เกลารากฟัน(ทั้งปาก) 6,000-8,000
ศัลยปริทันต์เพิ่มความยาวตัวฟัน 3,000-4,000 /ซี่
ปลูกเหงือก 4,000-10,000 /ซี่
ผ่าตัดตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม 10,000-20,000 /ขากรรไกร

รักษารากฟัน

  ราคา(บาท)
ฟันหน้า 5,000-5,500 /ซี่
ฟันกรามน้อย 6,000-7,000 /ซี่
ฟันกรามใหญ่ 9,000-10,000 /ซี่
รักษารากฟันซ้ำ +1,000-2,000 /ซี่

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

  ราคา(บาท)
ขัดฟัน, เคลือบฟลูออไรด์ 450 /ครั้ง
ถอนฟันน้ำนม 400-800 /ซี่
รักษาประสาทฟันน้ำนมส่วนตัวฟัน 1,000-1,200 /ซี่
รักษาประสาทฟันน้ำนมส่วนตัวฟันและรากฟัน 1,500-2,000 /ซี่
ครอบฟันสแตนเลส 1,500 /ซี่
เครื่องมือกันที่ให้ฟันแท้ขึ้น 2,000-2,500 /ซี่
เคลือบหลุมร่องฟัน(ป้องกันฟันผุ)      450/ซี่